The Way North — A Short Story

“Hér vil ég vera hér á ég heima

En tækifærin burtu bara streyma

Það er ekkert rangt við það að dreyma

Að þorpið mitt það hjarni við.”

-Þorpið by Mugison og Bubbi Morthens

I write about music, creativity, and entrepreneurship. My new book, You Get What You Give, is out now. Grab it here: https://geni.us/YGWYG

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store